• Category Archives Linux
 • Informace o Ubuntu

  Posted on by myrmica

  #Aktuální info o ubuntu:

  lsb_release -a

  #Jména verzí:

  Ubuntu 12.04 Precise Pangolin LTS

  Ubuntu 12.10 Quantal Quetzal

  Ubuntu 13.04 Raring Ringtail

  Ubuntu 13.10 Saucy Salamander

  Ubuntu 14.04 Trusty Tahr

  Ubuntu 14.10 Utopic Unicorn

  Ubuntu 15.04 Vivid Vervet

  Ubuntu 15.10 Wily Werewolf

  #Aktuální info o verzi jádra a td.:

  uname -a

  #Jen verze jádra

  uname -r

  #Aktuální konfigurace hardware do souboru:

  sudo lshw > hardware.txt

  #Aktuální info o zařízeních na PCI:

  lspci

  #Aktuální info o grafických adaptérech:

  lspci | grep VGA

  #Aktuální info o zařízeních na PCI a použitých driverech:

  lspci -k

  #Aktuální info o zařízeních na USB:

  lsusb

  #info o mé myši na USB adrese

  lsusb -vs 007:002

  #posledních 50 zpráv.

  dmesg | tail -50

  dmesg | grep new\.*peed\.USB\.device

  dmesg | grep USB

  #výpis modulů

  lsmod

  #výpis procesů

  ps ax

  #aktuální adresář

  pwd

  /home/pepik/test.sh

  #výpis disků MBR

  pkexec –user root fdisk -l

  #výpis disků GPT i MBR

  sudo parted -l

  #výpis jen disků MBR

  sudo fdisk -l

  #Optická mechanika (CD,DVD) přítomnost

  ls /dev | grep -e cd -e sr

  #Výpis fstab

  cat /etc/fstab

  #nástroj pro kontrolu stavu disku

  smartmontools

  #příkaz

  sudo smartctl -a /dev/sda

  #složka s výchozími tapetami

  /usr/share/backgrounds/

  #jaký shell běží

  echo „$SHELL“

  #a když nevím nastupuje strejda google (místo mezer %20):

  http://www.strejda-google.cz/#hledaný%20text


 • Ubuntu – Username s nestandardním znakem

  Posted on by myrmica

  Možnosti jak přidat uživatele s nestandardním znakem jsou minimálně dvě.

  1. Pomocí parametru –force-badname (hodí se pro jednotlivý případ.)

  sudo adduser user.name --force-badname

  2. Povolením v /etc/adduser.conf změnou obsahu proměnné z

  NAME_REGEX="^[a-z][-a-z0-9]*$"

  na:

  NAME_REGEX="^[a-z][-a-z0-9_]*\.[-a-z0-9_]+$"

  Tohle změní pravidlo tvorby uživatelského jména.


 • Tvorba a editace spouštěčů (Ubuntu)

  Posted on by myrmica

   

  #Instalace alacarte – editoru menu a spouštěčů:

  sudo apt-get install gnome-panel

   

  #spuštění – v Dashi napsat:

  alacarte

   

  #Nový lokální spouštěč:

  gnome-desktop-item-edit ~/.local/share/applications/ --create-new

   

  #Adresáře se spouštěči:

  #Globální:

  /usr/share/applications/

  #Lokální:

  ~/.local/share/applications/

   

   


 • Conky

  Conky je v Centru software pro Ubuntu

  Alternativní volba pro instalaci z terminálu Ubuntu 14.04.

  1. Otevřít terminál.

  2. Napsat následující sekvenci příkazů (řádek po řádku):

  sudo add-apt-repository ppa:teejee2008/ppa
  sudo apt-get update
  sudo apt-get install conky-manager

  3. Pro odstranění Conky je možno použít následující příkaz:

  sudo apt-get remove conky-manager

  Conky také lze odstranit pomocí Centra software pro Ubuntu.


 • Ubuntu – recovery mode

  Do recovery mode se lze připoji z Grub2 tak, že zvolíme submenu Advanced options for Ubuntu a v něm jednu z položek mající v nápisu recovery mode, nejlépe tu nejvrchnější. Objeví se tabulka se seznamem možností. Na mém PC má ten problém, že jediná spolehlivě fungující položka je ta s názvem root. Aktivujeme-li ji, objeví se ve spodní části obrazovky příkazový řádek.

  Výše popsaný způsob přihlášení má pár nevýhod.

  Disk je k dispozici pouze pro čtení. Pro zápis lze uvolnit příkazem:

  $ sudo mount -o remount,rw /

  PC není připojen k síti. Pro připojení k síti, používající DHCP server lze použít následující příkazy:

  $ ifconfig eth0 up
  $ sudo dhclient eth0

  Pokud naše síťový adaptér používaný pro přístup k síti není eth0, zjistíme jeho název z příkazu

  $ ifconfig -a

  Pro připojení pomocí wifi postupujte například podle tohoto postupu:

  Linux v příkazech – práce s Wi-Fi

  Pro připojení pomocí statické adresy postupujte například podle tohoto postupu:

  Linux v příkazech – konfigurace sítě

  No a teď je recovery mode připravený pro práci, můžeme stahovat instalační balíčky, aktualizace a mnoho jiného.

   

   


 • Speciální znaky a symboly

  Často se mi stává, že potřebuji napsat nějaký speciální znak nebo symbol třeba: ™, ©, ß a podobně. Jako pro všechno, je v linuxu pro psaní těchto znaků několik cest.

  Znak lze napsat pomocí speciální kombinace kláves přímo na klávesnici: ß napíšeme pomocí AltGr + Shift + § na české klávesnici. Rozložení kláves lze nalézt obvykle někde u nastavování rozložení klávesnice. V Ubuntu 12.10 třeba zde: Nastavení systému -> Rozložení klávesnice -> tlačítko se symbolem klávesnice v liště.

  Znak lze napsat také pomocí klávesy Compose. Například ß lze napsat následujícím způsobem: Ťuknout do klávesy Compose a pak do klávesy s a znovu do s. Sekvence pro napsání různých speciálních znaků jsou zde : Linux Compose Key Sequences nebo i Linux keyboard text symbols: Compose key shortcuts. Která klávesa je Compose lze zjistit opět někde v nastavení klávesnice. Pro Ubuntu 12.10 je to zde: Nastavení systému -> Rozložení klávesnice ->tlačítko Volby -> vybrat Umístění klávesy Compose.

  Další možností zápisu speciální klávesy je pomocí kódu znaku. Tento způsob má v sobě nějakou chybu, a nelze ho použít ve všech textových editorech. Mě funguje spolehlivě pouze v gedit. Způsob zápisu: Stisknout klávesy Shift + Ctrl a držet je, ťuknout do klávesy u, a pak postupně do kláves označujících kód znaku za stálého držení Shift + Ctrl, které se uvolní až po zapsání kódu znaku. Úvodní nuly při psaní kódu znaku se nemusí psát. Náš oblíbený znak ß lze napst pomocí sekvence Shift + Ctrl +u, 0, 0, d, f, uvolnit Shift + Ctrl. Vynecháme-li úvodní nuly, lze napsat takto: Shift + Ctrl +u, d, f, uvolnit Shift + Ctrl. Postup a kódy znaků jsou třeba tady: Linux keyboard: Unicode hex codes composition.

  Nejčastěji používám psaní pomocí klávesy Compose. Sekvence symbolizující znak jsou obvykle logické a dobře zapamatovatelné. Jako klávesu Compose používám klávesu Menu, jejíž původní význam nepoužívám. Obvykle se na klávesnici nachází vpravo dole někde mezi klávesou AltGr a Ctrl.