Create USER

Vytvoření uživatele se jménem obsahujícím nestandardní znaky. Uživatelské jméno musí v systému existovat.

Lze ho vytvořit například pomocí následujícího: Username s nestandardním znakem

1. použitím příkazového řádku:

su postgres

createuser -U postgres -W password "user.name"

2. použitím příkazu SQL:

CREATE USER "user.name" WITH SUPERUSER;
ALTER USER "user.name" WITH PASSWORD 'password';

Důležité jsou uvozovky kolem jména s nestandardním znakem.


Comments are closed.