Ubuntu – recovery mode

Do recovery mode se lze připoji z Grub2 tak, že zvolíme submenu Advanced options for Ubuntu a v něm jednu z položek mající v nápisu recovery mode, nejlépe tu nejvrchnější. Objeví se tabulka se seznamem možností. Na mém PC má ten problém, že jediná spolehlivě fungující položka je ta s názvem root. Aktivujeme-li ji, objeví se ve spodní části obrazovky příkazový řádek.

Výše popsaný způsob přihlášení má pár nevýhod.

Disk je k dispozici pouze pro čtení. Pro zápis lze uvolnit příkazem:

$ sudo mount -o remount,rw /

PC není připojen k síti. Pro připojení k síti, používající DHCP server lze použít následující příkazy:

$ ifconfig eth0 up
$ sudo dhclient eth0

Pokud naše síťový adaptér používaný pro přístup k síti není eth0, zjistíme jeho název z příkazu

$ ifconfig -a

Pro připojení pomocí wifi postupujte například podle tohoto postupu:

Linux v příkazech – práce s Wi-Fi

Pro připojení pomocí statické adresy postupujte například podle tohoto postupu:

Linux v příkazech – konfigurace sítě

No a teď je recovery mode připravený pro práci, můžeme stahovat instalační balíčky, aktualizace a mnoho jiného.

 

 


Comments are closed.