Vývoj software

Mojí hlavní oblastí, ve které podnikám, je vývoj aplikačního programového vybavení.

Protože samostatně podnikám od dubna 2011, není rozsah mé hotové práce ještě příliš rozsáhlý.

Původně jsem vyvýjel aplikace ve výjovém prostředí Delphi (2,5,7) po osamostatnění se používám toto prostředí jen pro údržbu stávajícího programového vybavení.

Pokud mám požadavek na vývoj nové aplikace pro Windows se obvykle uchyluji k dotNET a vývojovému prostředí SharpDevelop a jazyku C#. Pokud je požadavek na aplikaci pro Linux, vyvýjím většinou v prostředí Lazarus (jazyk Pascal).

Pokud je potřeba práce s daty používám databázi Firebird a to jak client-server tak embeded.

Moje dosavadní aplikace byly zaměřeny zejména na oblast měření vzduchové dýchací techniky. Zabýval jsem se také měřením potápěčské dýchací techniky.

Po odchodu od bývalého zaměstnavatele je zatím moje největší aplikace programové vybavení pro TESTER KRS-04 s názvem TESTER_DP.

Tato aplikace komunikuje pomocí USB rozhraní s TESTERem odečítá naměřené hodnoty, které dále zpracovává. Aplikace provádí uživatele procesem měření dýchacího přístroje, zaznamenává výsledky měření a ve srozumitelné a přehledné formě je zobrazuje na monitoru. Výsledky ukládá do datbáze a pro každé měření je možno vytisknout protokol. V protokolu je uveden i výsledek měření dýchacího přístroje v porovnání s požadovanými parametry.

V současné době mám smlouvu s jednou firmou a pomáhám ji s údržbou podnikového systému a přípravou jeho převodu do nového vývojového prostředí. Podnikový systém je psán v prostředí Delphi 5 a plánuje se jeho převod do nového prostředí Delphi 2009 či novějšího.