• Tag Archives POSTGRESQL
 • Create USER

  Posted on by myrmica

  Vytvoření uživatele se jménem obsahujícím nestandardní znaky. Uživatelské jméno musí v systému existovat.

  Lze ho vytvořit například pomocí následujícího: Username s nestandardním znakem

  1. použitím příkazového řádku:

  su postgres

  createuser -U postgres -W password "user.name"

  2. použitím příkazu SQL:

  CREATE USER "user.name" WITH SUPERUSER;
  ALTER USER "user.name" WITH PASSWORD 'password';
  
  

  Důležité jsou uvozovky kolem jména s nestandardním znakem.