• Tag Archives znaky
 • Create USER

  Posted on by myrmica

  Vytvoření uživatele se jménem obsahujícím nestandardní znaky. Uživatelské jméno musí v systému existovat.

  Lze ho vytvořit například pomocí následujícího: Username s nestandardním znakem

  1. použitím příkazového řádku:

  su postgres

  createuser -U postgres -W password "user.name"

  2. použitím příkazu SQL:

  CREATE USER "user.name" WITH SUPERUSER;
  ALTER USER "user.name" WITH PASSWORD 'password';
  
  

  Důležité jsou uvozovky kolem jména s nestandardním znakem.


 • Ubuntu – Username s nestandardním znakem

  Posted on by myrmica

  Možnosti jak přidat uživatele s nestandardním znakem jsou minimálně dvě.

  1. Pomocí parametru –force-badname (hodí se pro jednotlivý případ.)

  sudo adduser user.name --force-badname

  2. Povolením v /etc/adduser.conf změnou obsahu proměnné z

  NAME_REGEX="^[a-z][-a-z0-9]*$"

  na:

  NAME_REGEX="^[a-z][-a-z0-9_]*\.[-a-z0-9_]+$"

  Tohle změní pravidlo tvorby uživatelského jména.


 • Speciální znaky a symboly

  Často se mi stává, že potřebuji napsat nějaký speciální znak nebo symbol třeba: ™, ©, ß a podobně. Jako pro všechno, je v linuxu pro psaní těchto znaků několik cest.

  Znak lze napsat pomocí speciální kombinace kláves přímo na klávesnici: ß napíšeme pomocí AltGr + Shift + § na české klávesnici. Rozložení kláves lze nalézt obvykle někde u nastavování rozložení klávesnice. V Ubuntu 12.10 třeba zde: Nastavení systému -> Rozložení klávesnice -> tlačítko se symbolem klávesnice v liště.

  Znak lze napsat také pomocí klávesy Compose. Například ß lze napsat následujícím způsobem: Ťuknout do klávesy Compose a pak do klávesy s a znovu do s. Sekvence pro napsání různých speciálních znaků jsou zde : Linux Compose Key Sequences nebo i Linux keyboard text symbols: Compose key shortcuts. Která klávesa je Compose lze zjistit opět někde v nastavení klávesnice. Pro Ubuntu 12.10 je to zde: Nastavení systému -> Rozložení klávesnice ->tlačítko Volby -> vybrat Umístění klávesy Compose.

  Další možností zápisu speciální klávesy je pomocí kódu znaku. Tento způsob má v sobě nějakou chybu, a nelze ho použít ve všech textových editorech. Mě funguje spolehlivě pouze v gedit. Způsob zápisu: Stisknout klávesy Shift + Ctrl a držet je, ťuknout do klávesy u, a pak postupně do kláves označujících kód znaku za stálého držení Shift + Ctrl, které se uvolní až po zapsání kódu znaku. Úvodní nuly při psaní kódu znaku se nemusí psát. Náš oblíbený znak ß lze napst pomocí sekvence Shift + Ctrl +u, 0, 0, d, f, uvolnit Shift + Ctrl. Vynecháme-li úvodní nuly, lze napsat takto: Shift + Ctrl +u, d, f, uvolnit Shift + Ctrl. Postup a kódy znaků jsou třeba tady: Linux keyboard: Unicode hex codes composition.

  Nejčastěji používám psaní pomocí klávesy Compose. Sekvence symbolizující znak jsou obvykle logické a dobře zapamatovatelné. Jako klávesu Compose používám klávesu Menu, jejíž původní význam nepoužívám. Obvykle se na klávesnici nachází vpravo dole někde mezi klávesou AltGr a Ctrl.